Omogolo Wildlife Trust is vanaf haar oprichting in oktober 2015, door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (een ANBI). Wij staan bij de Belastingdienst geregistreerd onder RSIN 8556 11 790.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.


Gewone giften

Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

Periodieke giften

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. Door het invullen van dit formulier (zie PDF download), steunt u ons minimaal 5 jaar voor een vast bedrag per jaar.

U mag het hele bedrag van de gift aftrekken. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften.

Let op: U hoeft de formulieren niet naar de belastingdienst op te sturen. Ze zijn voor uzelf en voor het goede doel aan wie u de gift doet. U moet de overeenkomst

wel goed bewaren voor een eventuele belastingcontrole.

Voor ondernemers:

Giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) mag u van de winst aftrekken.

Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. U moet de giften schriftelijk kunnen bewijzen.

Erfenissen

Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) hoeft geen erfbelasting te betalen over erfenissen. Voor meer informatie email nalaten@omogolowildlife.org.

Bron: http://www.belastingdienst.nl